กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2618
ชื่อเรื่อง: Optimization of energy storage TiO 2–WO 3 photocatalysts and further modification with phosphotungstic acid
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pailin Ngaotrakanwiwat
Tetsu Tatsuma
Faculty of Engineering
คำสำคัญ: Energy
hosphotungstic acid
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2004
บทคัดย่อ: Energy storage TiO2–WO3 photocatalysts, which retain anticorrosion and bactericidal effects, even in the dark, on the basis of reductive energy stored in WO3, are optimized in terms of apparent quantum yield, capacity and specific capacity (x in HxWO3) for photoelectrochemical charging of the film in the gas phase. The maximal apparent quantum yield (∼8%) is obtained at a W/Ti ratio of 0.5, and a film thickness ⩾10 μm. The capacity is largest at W/Ti=0.5, and increases with the film thickness. The specific capacity (∼0.10) is almost independent of the parameters in the range examined. Although the charging rate and capacity are very low under dry conditions (humidity∼10% RH), modification of the optimized TiO2–WO3 photocatalysts with phosphotungstic acid greatly improves these characteristics.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2618
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น