กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2614
ชื่อเรื่อง: Constructing competencies of Bangladesh teacher trainees
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: John Dewar Wilson
Faculty of Education
คำสำคัญ: Constructivism (Education)
Teachers - - Training of
Teaching
วันที่เผยแพร่: 2003
บทคัดย่อ: Terms of Reference of a consultant in Bangladesh suggest that initial secondary teacher education should be developed on a competency model. The paper describes the consultant’s interpretation of this text. It reviews literature on competency and competency-based training and indicates the ambivalent attitude to this terminology of many teacher educators. A characteristic of ‘modern’ courses of initial teacher education is that they are based on ‘constructivist’ views of learning. They provide ‘scaffolding’ to support development of students’ capacity to analyse and respond practically to situational needs, and to learn to theorise about teaching and learning. The paper describes the policy context in Bangladesh where teacher education is not competency- based and where student teachers are instructed in ‘theoretical foundations’ of education. In the light of the prevailing conditions of secondary education, the major challenge facing the consultant is perceived to be that of that of beginning the process of change from an ‘instruction’ to a ‘construction ’ model of learning for learning for teaching for teaching, rather than achieving consensus on teacher competencies.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2614
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น