กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2610
ชื่อเรื่อง: Study of continuity plates in steel moment connections
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Arnon Wongkaew
Faculty of Engineering
คำสำคัญ: Civil
Engineering
Finite element method
วันที่เผยแพร่: 2003
บทคัดย่อ: The use of continuity plates has been recommended in all steel moment connections by the AISC-LRFD design codes after the 1994 Northridge earthquake. This is because the preliminary study right after the earthquake showed that continuity plates significantly reduce the high stress concentration in the center of beam flanges. Based on this study; however, it shows that effectiveness in reducing the high stress concentration in the beam flanges of continuity plates rapidly reduces with the increasing of the column flange thickness concentration in the beam flange did not reduce with the presence of the continuity plates as previous thought with the heavy column size. Therefore this study recommended that continuity plates are not necessary for the column-to-beam thickness ratio (t_cf/t_bf) over 5.0.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2610
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p37-45.pdf3.79 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น