กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2587
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorThamnoon Rasmeemasmuang
dc.contributor.authorWanich Chuenjai
dc.contributor.authorWinyu Rattanapitikon
dc.contributor.otherFaculty of Engineeringen
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:06Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2587
dc.description.abstractOn occasions, sandbag revetments are temporarily applied to armour sandy beaches from erosion. Nevertheless, an empirical formula to determine the wave run-up height on sandbag slopes has not been available heretofore. In this study a wave run-up formula which considers the roughness of slope surfaces is proposed for the case of sandbag slopes. A series of laboratory experiments on the wave run-up on smooth slopes and sandbag slopes were conducted in a regular-wave flume, leading to the finding of empirical parameters for the formula. The proposed empirical formula is applicable to wave steepness ranging from 0.01 to 0.14 and to the thickness of placed sandbags relative to the wave height ranging from 0.17 to 3.0. The study shows that the wave run-up height computed by the formula for the sandbag slopes is 26-40% lower than that computed by the formula for the smooth slopes.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectcoastal protectionth_TH
dc.subjectsandbag revetmentth_TH
dc.subjectsurf similarity parameterth_TH
dc.subjectwave run-upth_TH
dc.subjectwave steepnessth_TH
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.titleWave run-up on sandbag slopesen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume8
dc.year2014
dc.journalMaejo International Journal of Science and Technology
dc.page48-57.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น