กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2587
ชื่อเรื่อง: Wave run-up on sandbag slopes
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Thamnoon Rasmeemasmuang
Wanich Chuenjai
Winyu Rattanapitikon
Faculty of Engineering
คำสำคัญ: coastal protection
sandbag revetment
surf similarity parameter
wave run-up
wave steepness
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2014
บทคัดย่อ: On occasions, sandbag revetments are temporarily applied to armour sandy beaches from erosion. Nevertheless, an empirical formula to determine the wave run-up height on sandbag slopes has not been available heretofore. In this study a wave run-up formula which considers the roughness of slope surfaces is proposed for the case of sandbag slopes. A series of laboratory experiments on the wave run-up on smooth slopes and sandbag slopes were conducted in a regular-wave flume, leading to the finding of empirical parameters for the formula. The proposed empirical formula is applicable to wave steepness ranging from 0.01 to 0.14 and to the thickness of placed sandbags relative to the wave height ranging from 0.17 to 3.0. The study shows that the wave run-up height computed by the formula for the sandbag slopes is 26-40% lower than that computed by the formula for the smooth slopes.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2587
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น