กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2577
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorF. William H. Beamish
dc.contributor.authorPhannee Sa-ardrit
dc.contributor.otherFaculty of Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:05Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:05Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2577
dc.description.abstractFreshwater fishes from a diverse array of 11 families, some dominated by marine species and others containing only a few species, were collected by electrofishing from 84 locations on small rivers in central Thailand and their abundances related to habitat characteristics. Abundances were largest for Channa gachua, Dermogenys pusillus and Mastacembelus armatus but for none of the 18 species were they large relative to the total numbers of fish captured. The importance of habitat characteristics to abundance was examined by multiple regression analysis for those species captured at more than 12% of the stations. Only a small number of habitat characteristics were significant for each species and no factor was common to all species. It is suggested some habitat characteristics are important through their influence on diet while for others the impact is on their physiology.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectabiotic factorsth_TH
dc.subjectAbundanceth_TH
dc.subjectconservationth_TH
dc.subjectoccurrenceth_TH
dc.subjectspecies richnessth_TH
dc.titleAbundances and Habitat Sensitivities of Some River Fishes in Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume16
dc.year2007
dc.journalTropical Freshwater Biology
dc.page57-73.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น