กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2438
ชื่อเรื่อง: Apocyclops ramkhamhaengi sp. nov. (Copepoda: Cyclopoida) in a Culture Originating from Brackish Waters of Chang Island, Trat Province, Thailand.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Khwanruan Pinkaew
Supawadee Chullasorn
Pawana Kangtia
Frank D. Ferrari
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Apocyclops ramkhamhaengi
brackish water
Cyclopidae
new species
polymorphy
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Supawadee Chullasorn, Pawana Kangtia, Khwanruan Pinkaew, and Frank D. Ferrari (2008) Apocyclops ramkhamhaengi sp. nov. (Copepoda: Cyclopoida) in a culture originating from brackish waters of Chang Island, Trat Province, Thailand. Zoological Studies 47(3): 326-337. A new brackish-water planktonic copepod belonging to the family Cyclopidae of the Copepoda, Apocyclops ramkhamhaengi sp. nov., is described from a culture originating off Chang I., Trat Province, Thailand. The new species is the first record of this genus from Thailand and the 4th species of the genus from Asia. Antenna 2 with an endopod of 2 segments separates A. ramkhamhaengi sp. nov. from A. dengizicus (Lepeshkin). A posterolateral, rounded projection of pediger 4, and a simple line of spinules ventrally on pediger 5 separates A. ramkhamhaengi sp. nov. from A. royi (Lindberg). A slight posterolateral projection on pediger 3 and a series of ridges dorsally on the basis of maxilla 2 are unique for A. ramkhamhaengi sp. nov., and separate it from A. borneoensis Lindberg.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2438
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น