กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2395
ชื่อเรื่อง: Antioxidant Activity of some Seaweed from the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Thidarat Noiraksar
Doungporn Amornlerdpison
Yuwadee Peerapornpisal
Duangta Kanjanapothi
Walailuck Boonchum
Chayakorn Pumas
Jeereporn Pekkoh
Utan Jamjai
Panmuk Vacharapiyasophon
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Aqueous extracts
Ethanolic extracts
Phenolic compound
Superoxide radical
Turbinaria conoides
วันที่เผยแพร่: 2011
บทคัดย่อ: Four species of seaweed, Sargassum binderi Sonder, Amphiroa sp., Turbinaria conoides (J. Agardh) Kuzting and Halimeda macroloba Decaisne, were collected from the Gulf of Thailand. Seaweeds were extracted with water or ethanol and examined for phenolic compounds and antioxidant activities by measuring the scavenging activity of both ABTS and DPPH radicals. In general, the aqueous extracts (AE) showed higher antioxidant activities and phenolic contents than ethanolic extracts (EE). Therefore, AE were chosen for three additional assays: superoxide anion scavenging assay, anti-lipid peroxidation in liver homogenate and reducing power. T. conoides extract showed the highest antioxidation activity in all assays. Therefore, the dried T. conoides had a potential to antioxidative agent in nutraceutical products.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2395
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น