กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2343
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorAnke Kijjoa
dc.contributor.authorNair Campos
dc.contributor.authorWerner Herz
dc.contributor.authorMadalena Pinto
dc.contributor.authorMaria são josé Nascimento
dc.contributor.authorเอนก กิจเจา
dc.contributor.otherInstitute of Marine Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:45Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:45Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2343
dc.description.abstractThe pyridoacridine alkaloids kuanoniamines A and C were isolated together with 24 α-methylcholestanol, p-hydroxybenzaldehyde, p-hydroxybenzoic acid, phenylacetic acid and 3-formylindole from the ethyl acetate extract of the marine sponge Oceanapia sagittaria (Sollas), collected from the Gulf of Thailand. Kuanoniamines A and C were evaluated for their effect on the growth of five human tumour and a non-tumour cell lines, as well as on the proliferation of human lymphocytes. Kuanoniamine A was found to be a potent growth inhibitor of all the tumour and a non-tumour cell lines while kuanoniamine C was less potent but showed high selectivity toward the estrogen dependent (ER+) breast cancer cell line. Kuanoniamine A has shown to be a more potent inhibitor of DNA synthesis than kuanoniamine C. Kuanoniamine A was also found to cause an extensive reduction of the MCF-7 cells in G2/M phase as well as an increase in the apoptotic cells.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectanti-proliferation of human lymphocytesth_TH
dc.subjectanticancer activityth_TH
dc.subjectApoptosisth_TH
dc.subjectcell cycle progressionth_TH
dc.subjectOceanapia sagittariath_TH
dc.titleUnbound MEDLINE Anticancer activity evaluation of kuanoniamines A and C isolated from the marine sponge Oceanapia sagittaria, collected from the Gulf of Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume5
dc.year2007
dc.journalMar. Drugs
dc.page6-22.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น