กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2247
ชื่อเรื่อง: A novel algorithm to evaluate the Q-Factor of the optical links
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Nayot Kurukitkoson
Faculty of Engineering
คำสำคัญ: Algorithms
Optical communications
Q-Factor
วันที่เผยแพร่: 2006
บทคัดย่อ: Q-factor is a practical simulation parameter to estimate the error probability of data signal in optical communication system since it does not require a long bit sequence as in the direct measurement of bit error rate (BER). Under Gaussian statistic assumption, the Q-factor can be translated into BER. This paper presents a novel algorithm to evaluate Q-factor of data signal propagating in fiber optic transmission system. The algorithm is simple and can be easily realized in most programming languages with efficient indexed data container and sorting algorithm. With the rotation technique, the algorithm does not require the information of accumulated dispersion to compensate for the time shift introduced by the moving reference frame mismatch in the simulations of wavelength division multiplexing (WDM) system, and hence greatly reduces the simulation complexity. This new algorithm is used to predict the error free transmission distance of a hybrid amplified WDM system. The result shows a good agreement between the simulation and experiment. Keywords: Q-factor, optical communication, bit error rate (BER).
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2247
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p3-10.pdf499.95 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น