กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/139
ชื่อเรื่อง: การสำรวจเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารสดจากทะเล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A survey of Vibrio parahaemolyticus in fresh seafood
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บัญญัติ สุขศรีงาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การปนเปื้อนในอาหาร
ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ - - โรค
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาหารทะเล - - การเจือปนและการตรวจสอบ
โรคเกิดจากแบคทีเรีย
วันที่เผยแพร่: 2522
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน.
บทคัดย่อ: ไม่มีบทคัดย่อ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/139
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
00393.pdf1.55 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น