งานวิจัย หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 5 of 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550โครงการจัดทำแผนระยะยาว ภาคประชาชนและท้องถิ่น (พื้นที่ภาคตะวันออก)มหาวิทยาลัยบูรพา
2552โครงการสำรวจเชิงวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในภาคตะวันออกที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการวิจัยในกลุ่มที่ 1 โครงการสำรวจเชิงวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดชลบุรีและระยองสมศักดิ์ พันธุวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา.
2552การศึกษาแหล่งพลังงานทดแทนจากคลื่นในบริเวณทะเลอันดามันโดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลข.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล; นิติมา อัจฉริยะโพธา; อุษา วรรณสิงห์ ฮัมฟรี่; มหาวิทยาลัยบูรพา.
2545ความสัมพันธ์ระหว่างการครอบคลุมพื้นที่ของพรมทะเล (Palythoa caesia) และคุณภาพน้ำในแนวปะการัง จังหวัดชลบุรีชนม์ ภู่สุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. โครงการจัดตั้งสถาบันสังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา
2549การจัดทำแผนที่วิจัยระบบสุขภาพและการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออกณรงค์ เนตรสาริกา; รุ่งอรุณ ชะนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก(ศวรส.อ).
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 5 of 5