การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ปฏิชีวนะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การศึกษาความตระหนักรู้ ความคาดหวัง และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการร้านยาในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีฐิราธร อยู่โต; ธนากร เกษศิลป์; ภคกุล อนันตศานต์; พุทธ ศิลตระกูล; กฤตภาส กังวานรัตนกุล, และอื่นๆ
2008การแพร่กระจายและการดื้อยาปฏีชีวนะของ Salmonella จากไก่ กบและแมลงสาบบัญญัติ สุขศรีงาม; ชุติมา มะนะมุติ; อังคณา หอมเสียง; ระออ รัตนประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ผลการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัดทองพันชั่งกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ดื้อยาวิสาตรี คงเจริญสุนทร; ณัฐกานต์ ถาแก้ว; นันทวัน ชนะภัย; สุพาภร ส่งสกุล; เอกชัย บุดดา, และอื่นๆ