การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เยาวลักษณ์ ไชยรัตน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การคัดเลือกและการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพที่ผลิตได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาโรครากเน่าของพืชที่ปลูกในระบบไอโดรโพนิกส์อนุเทพ ภาสุระ; เยาวลักษณ์ ไชยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการแก้ปัญหาโรครากเน่าของผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์อนุเทพ ภาสุระ; เยาวลักษณ์ ไชยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์