การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เพียงพักตร์ สุขรักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557Bryophytes in Nong Tha Yu Arboretum, Chonburi provinceเพียงพักตร์ สุขรักษ์; จารุวรรณ พิเคราะห์ผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของลิเวอร์เวิร์ตสกุลมาสทิโกลีจูเนียเพียงพักตร์ สุขรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ความหลากหลายของไบรโอไฟต์บริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพียงพักตร์ สุขรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ความหลากหลายของไบโอไฟต์บริเวณป่าชายเลนและป่าชายหาด จังหวัดชลบุรีเพียงพักตร์ สุขรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์