การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อนุเทพ ภาสุระ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การคัดเลือกและการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพที่ผลิตได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาโรครากเน่าของพืชที่ปลูกในระบบไอโดรโพนิกส์อนุเทพ ภาสุระ; เยาวลักษณ์ ไชยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาชีวภัณฑ์ยีสต์ปฏิปักษ์ Issatchenkia orientalis VCU24 รูปแบบสูตรน้ำสำหรับการควบคุมทางชีวภาพโรคแอนแทรคโนส ของมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวอนุเทพ ภาสุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการแก้ปัญหาโรครากเน่าของผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์อนุเทพ ภาสุระ; เยาวลักษณ์ ไชยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2540การศึกษาเชื้อราปนเปื้อนสายพันธุ์ที่สร้างสารอะฟลาทอกซินในผลิตภัณฑ์ปลาทะเลตากแห้งและการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ปนเปื้อนโดยใช้สารกันเสียบางชนิดอนุเทพ ภาสุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2541การสำรวจและเพาะเห็ดป่าที่นิยมรับประทานในประเทศไทยอนุเทพ ภาสุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ Bacillus subtilis ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต ของต้นกล้าข้าวที่ปลูกในสภาวะดินเค็มจากนํ้าทะเลอนุเทพ ภาสุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ผลของยีสต์ปฏิปักษ์และสารแอมโมเนียมโมลิบเดตที่มีต่อการเจริญและการงอก ของสปอร์เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง.อนุเทพ ภาสุระ; วรรณวิมล จิ๋วแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์