การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศิรศาธิญากร บรรหาร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การคัดเลือกแคลลัสอ้อยทนแล้งและการชักนำให้เกิดต้นโดยใช้สาร polyethylene glycol ในสภาพหลอดทดลองศิรศาธิญากร บรรหาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและสารกระตุ้นที่มีต่อปริมาณสาร 4 methoxycinnamyl p-courmarate ในสารสกัดจากแคลลัสเร่วหอมที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองศิรศาธิญากร บรรหาร; กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและไคโตซานต่อการขยายพันธุ์หยาดน้ำค้างนิวซีแลนด์ (Drosera adelae F.Muell.) ในสภาพหลอดทดลองศิรศาธิญากร บรรหาร; ช่อทิพย์ เงินเต็ม