การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสารสมุนไพรและการนำแป้งข้าวกล้องงอกไปใช้ทำอาหารวิชมณี ยืนยงพทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; นฤศันส์ วาสิกดิลก; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, และอื่นๆ
2562การผลิตสาหร่ายพวงองุ่นพร้อมบริโภคในรีทอร์ตเพาซ์ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การพัฒนากระบวนการผลิตสาหร่ายพวงองุ่นในน้ำเกลือบรรจุขวดวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์แบบบีบเย็นและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกระแสร์ชล นิสานารถ; สิริมา ชินสาร; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การพัฒนาคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสมุนไพรบางชนิดวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ; ศศิธร มั่นเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกตาลอ่อนกึ่งแห้งให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง ด้วยวิธีการออสโมซิสในสภาวะสุญญากาศร่วมกับการทำแห้งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สันทัด วิเชียรโชติ; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดกึ่งแห้งมูลค่าสูงโดยการใช้เทคนิคอัลตราซาวด์และสุญญากาศในการดึงน้ำออกร่วมกับการใช้สารเคลือบที่บริโภคได้วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ไทยโดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปใหม่ คล้ายของสดด้วยการเตรียมขั้นต้นวิธีออสโมซิสในสภาวะสุญญากาศ: กรณีศึกษาน้อยหน่า ลองกอง และมังคุดวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การใช้ประโยชน์จากเปลือกเงาะเป็นใยอาหารในอาหารเพื่อสุขภาพสิริมา ชินสาร; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558โครงการการพัฒนาผลิตฝรั่งกึ่งแห้งที่เสริมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยใช้การดึงน้ำออกวิธีออสโมซิสร่วมกับการทำแห้งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์